Organisation

MSABs har en liten, flexibel och effektiv organisation med endast en handfull anställda. MSAB har också ett stort nätverk som tillför ytterligare kompetens. Nätverket har byggts upp sedan Melker Schörling gjorde sin första investering i Securitas och bidrar med kontakter och kompetens nödvändigt för att genomföra bolagets strategi. Flera i nätverket har arbetat tillsammans med Melker Schörling ända sedan starten när Melker var VD på Securitas.

Dagens organisationsstruktur gör att MSAB har korta beslutsvägar, kan agera tidseffektivt och dessutom minimera förvaltningskostnaden, vilket är en viktig faktor för att MSAB-aktien fortsatt skall vara ett attraktivt investeringsalternativ.

Huvudkontoret ligger i Stockholm.