MSAB i korthet

Melker Schörling AB (MSAB) har sin grund i Melker Schörlings investeringshistorik som startade i och med investeringen i Securitas 1987. MSAB som ägarbolag skapades 1999. Under 2006 börsintroducerades bolaget på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. I januari 2018 avnoterades bolaget från börsen till följd av det ovillkorade kontanterbjudandet som annonserade i slutet av 2017. För mer information kring erbjudandet från Schörling & Partners, se www.sochpartners.se

MSAB är ett aktivt ägarbolag som verkar för långsiktig industriell utveckling. I dagsläget är MSAB stor aktieägare i fem börsnoterade innehav, samtliga med tydlig strategi och inriktning och fortsatt stor utvecklingspotential. Det största innehavet är mätteknikbolaget Hexagon där MSAB innehar 24 % av kapitalet och 45 % av rösterna.

Genom ett långsiktigt och aktivt ägande ska MSAB bidra till en fortsatt god utveckling av innehaven och skapa värde för bolagets aktieägare. Ledstjärnorna i arbetet är sund affärsmässighet, engagemang, dialog och tydlig lågkostnadsprofil. MSAB är även öppet för nya investeringar i såväl noterade som onoterade bolag med stor utvecklingspotential och internationella expansionsmöjligheter för att ytterligare addera värde till MSABs ägare.

Styrelseordförande är Mikael Ekdahl och verkställande direktör är Gun Nilsson