Historik

1987
Melker Schörling tillträder som VD för säkerhetsföretaget Securitas och blir samtidigt delägare i bolaget.

1991
Securitas noteras på Stockholmsbörsen.

1994
Lås- och dörrlösningsföretaget ASSA ABLOY knoppas av från Securitas och Melker Schörling blir stor ägare i ytterligare ett börsnoterat bolag.

1998
Melker Schörling förvärvar Konverta och blir därmed huvudägare i mätteknikbolaget Hexagon. Samma år blir Melker Schörling aktieägare i det onoterade vård- och omsorgsbolaget Tele Larm Care (idag Attendo).

1999
En större aktiepost köps i specialförpacknings- och kuvertföretaget Bong Ljungdahl. Melker Schörling AB (MSAB) bildas som förvaltningsbolag för Melker Schörlings investeringar.

2000
Ytterligare investeringar görs i Bong Ljungdahl och MSAB blir en av huvudägarna. Samma år förvärvar MSAB aktier i Karlshamns AB.

2001
MSAB förvärvar Kooperativa Förbundets aktier i Karlshamns AB och blir därmed huvudägare.

2005
Karlshamns AB samgår med danska företaget Aarhus United AS och bildar den nya koncernen AarhusKarlshamn (idag AAK) som börsnoteras. MSAB blir huvudägare i det nya bolaget. Samma år säljer MSAB hela sitt innehav i Attendo.

2006
I juli genomförs en private placement i MSAB, vilket tillför bolaget ca 930 Mkr. Den 5 september noteras MSABs aktie på Nya Marknaden, nuvarande First North, och en nyemission genomförs. MSAB tillförs därvid ytterligare ca 680 Mkr och omkring 1 200 nya aktieägare. Den 6 december noterades MSAB på Nasdaq OMX Stockholm Large cap. I september knoppas Securitas Direct och Securitas Systems (idag Niscayah) av från Securitas och MSAB blir storägare i ytterligare två börsnoterade bolag.

2008
Under det första kvartalet säljer MSAB hela sitt innehav i Securitas Direct till EQT för totalt 447 Mkr. Under året avknoppas HEXPOL från Hexagon och Loomis från Securitas, vilket gör att MSAB blir ägare i två nya bolag med intressant utvecklingspotential.

2011
Under det andra kvartalet avyttras MSABs hela innehav i Niscayah till den amerikanska industri- och säkerhetskoncernen Stanley Black & Decker. Köpeskillingen uppgick till 458 Mkr.

2012
I juli ökar MSAB sitt innehav i AAK från ca 23,6 % till 35 % via förvärv av minoritetsintresset i BNS Holding. Köpeskillingen uppgår till ca 1 010 Mkr. I samband med affären utförs även en riktad nyemission, vilket tillför bolaget 230 Mkr.

2014
Melker Schörling genomför en börsnotering av Absolent Group AB och erbjuder aktieägare i MSAB att teckna aktier. Erbjudandet övertecknades 4,3 gånger och bolaget började handlas på First North i oktober.

2016
Tillsammans med Latour avyttrar MSAB samtliga B-aktier i Loomis genom en ABO. Den totala köpeskillingen uppgår till 1 157 Mkr. Efter avyttringen äger MSAB fortfarande 900 000 A-aktier i Loomis.

2018
I januari 2018 avnoterades bolaget från börsen till följd av det ovillkorade kontanterbjudandet som annonserades i slutet av 2017. Det var familjen Schörling som tillsammans med Stefan Persson, Carl och Martin Bek-Nielsen samt Mikael Ekdahl som beslutade sig för att fortsätta driva Melker Schörling AB utanför börsen. För mer information kring erbjudandet från Schörling & Partners, se www.sochpartners.se 

2019
Tillsammans med Latour avyttrar MSAB samtliga A-aktier i Loomis genom en book-building. Den totala köpeskillingen uppgår till ca 300 Mkr.