Nya investeringar

Som en del av MSABs strategi ingår att göra investeringar i nya bolag. Nya bolag kan finnas inom en mängd olika branscher. Vad som är viktigt för oss är att bolaget har en tydlig utvecklingspotential genom exempelvis en internationell expansion. MSABs ledning, styrelse och nätverk har stor erfarenhet i att rulla ut bolag från att vara en lokal aktör till att bli ett internationellt ledande företag. Vi har också som målsättning att bli största ägare i bolaget, men om så önskas så är vi öppna för att någon av de gamla ägarna stannar kvar som delägare då den kunskap dessa människor besitter är oerhört viktig för företaget. En vanlig situation där MSABs kompetens kan komma väl till pass är vid generationsskiften eller att grundaren/ägaren känner att det behövs en ny drivkraft för att få bolaget att ta ytterligare ett steg i sin utveckling. Storleken på bolagen kan variera, men vår minsta investering är ca 100 Mkr och bolaget omsätter gärna någon eller några miljarder svenska kronor.

För mer information, läs gärna om MSABs investeringskritier och om MSAB som ägare.