Melker Schörling AB

IR-kontakt

Vid frågor kring MSAB-aktien som investering är du välkommen att kontakta oss via kontaktinformationen.

E-post: ir@melkerschorlingab.se
Telefon: 08-407 36 60