Prospekt

MSAB noterades på Nasdaq OMX First North i september 2006 och på Nasdaq OMX Stockholm, Large cap i december samma år. Prospekten inför båda dessa noteringar finns tillgängliga för nedladdning nedan.

MSAB Prospekt First North.pdf 

MSAB Prospekt Nasdaq OMX Stockholm Large Cap.pdf