Aktien & ägarstruktur

MSAB-aktien

MSABs aktie är en attraktivt investering för dig som investerar långsiktigt. Aktien erbjuder en portfölj med bolag som alla har intressanta utvecklingsmöjligheter och stämmer in på MSABs strategi att investera i bolag som har internationell potential. MSABs målsättning är att substansvärdet per aktie över en konjunkturcykel skall utvecklas bättre än genomsnittet av svenska börsbolag, mätt som Nasdaq Stockholm All-share (OMXSPI).

MSAB avnoterades från Stockholmsbörsen den 19 januari 2018 till följd av Schörling & Partners ovillkorade utköpserbjudande som annonserades den 14 november 2017.

MSABs viktigaste nyckeltal, substansvärdet per aktie.

Genom att prenumerera på våra pressmeddelanden får du alltid den senaste informationen från MSAB skickat till din email. Givetvis kan du också kontakta oss om du vill ha ytterligare information som exempelvis MSABs tryckta årsredovisning.

Ägarstruktur per den 31 december 20171)

Ägare   Antal aktier   Röster %
Schörling & Partners AB   118 094 741   99,2%
Övriga   1 002 854   0,8%
Totalt
  119 097 595   100,0%
     
1)   Ägandet avser direkt ägande eller genom bolag.

 

Utdelningspolicy

Styrelsens målsättning är att, med beaktande av koncernens resultatutveckling, finansiella ställning och framtida utvecklingsmöjligheter, föreslå årliga utdelningar som uppgår till minst 50 % av de ordinarie erhållna utdelningar från portföljbolagen.

Se MSABs utdelningshistorik här.

Till toppen