Aktien & ägarstruktur

MSAB-aktien

MSABs aktie är en attraktivt investering för dig som investerar långsiktigt. Aktien erbjuder en portfölj med bolag som alla har intressanta utvecklingsmöjligheter och stämmer in på MSABs strategi att investera i bolag som har internationell potential. MSABs målsättning är att substansvärdet per aktie över en konjunkturcykel skall utvecklas bättre än genomsnittet av svenska börsbolag, mätt som Nasdaq Stockholm All-share (OMXSPI).

Aktien kan du följa på börsens hemsida eller i dagstidningarna. MSABs viktigaste nyckeltal, substansvärdet per aktie, uppdateras dagligen.

Genom att prenumerera på våra pressmeddelanden får du alltid den senaste informationen från MSAB skickat till din email. Givetvis kan du också kontakta oss om du vill ha ytterligare information som exempelvis MSABs tryckta årsredovisning.

Ägarstruktur per den 31 december 20161)

Ägare   Antal aktier   Röster %
Melker Schörling med familj   102 504 973   86,1%
Stefan Persson   5 734 602   4,8%
United International Enterprises Ltd    1 968 705   1,7%
Familjen Tham   1 100 000   0,9%
SEB Fonder   594 412   0,5%
Handelsbanken Fonder   591 360   0,5%
Norges Bank   313 944   0,3%
Spiltan Fonder   286 585   0,2%
Monesi Förvaltnings AB   283 690   0,2%
Gunilla Gabrielsson   273 860   0,2%
JPMorgan Chase   210 237   0,2%
Nordea Fonder   166 328   0,1%
Crafoordska stiftelsen   164 789   0,1%
Försäkringsbolaget Avanza Pension   137 717   0,1%
Tredje AP-fonden   117 765   0,1%
Nordnet Pensionsförsäkring   115 199   0,1%
Bank of New York Mellon   112 449   0,1%
Ulrik Svensson   105 214   0,1%
Fastighetsaktiebolaget Stadshus   100 000   0,1%
Mikael Ekdahl AB   94 041   0,1%
Övriga   4 121 725   3,5%
Totalt
  119 097 595   100,0%
     
1)   Ägandet avser direkt ägande eller genom bolag.
   

 

Information om aktien

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 6 december 2006. Aktien handlas under kortnamnet MELK med ISIN-koden SE0001785270. En handelspost uppgår till 100 aktier. Melker Schörling ABs LEI-kod är 213800JPBZNWQRA2WJ10.

Utdelningspolicy

Styrelsens målsättning är att, med beaktande av koncernens resultatutveckling, finansiella ställning och framtida utvecklingsmöjligheter, föreslå årliga utdelningar som uppgår till minst 50 % av de ordinarie erhållna utdelningar från portföljbolagen.

Se MSABs utdelningshistorik här.

Till toppen