MSABs innehav

MSABs innehav består av sex bolag med tydlig strategi och inriktning och fortsatt stor utvecklingspotential. Hexagon, som är en världsledande aktör på mätteknikmarknaden, är det största innehavet. Genom innehaven i Securitas, ASSA ABLOY och Loomis har MSAB även en stark inriktning mot säkerhetsbranschen som vi anser har stor tillväxtspotential. Samtliga innehav har en bred geografisk spridning och huvuddelen av försäljningen sker utanför Sveriges gränser.

2016

Hexagon

Hexagon är en ledande global leverantör av mjukvara och verktyg som hjälper kunden att öka sin produktivitet och höja kvalitén i sina applikationer.

MSAB styrelserepresentation:
Gun Nilsson
Sofia Schörling Högberg
Märta Schörling Andreen

Verkställande direktör:
Ola Rollén

Omsättning (MEUR): 3 149
EBIT (MEUR): 736
Antal anställda: 16 592
MSAB % av kapital: 26,0 %
MSAB % av röster: 46,9 %

AAK

AAK är en global ledande tillverkare av vegetabiliska specialfetter med hög förädlingsgrad.

MSAB styrelserepresentation:
Mikael Ekdahl
Gun Nilsson
Märta Schörling Andreen

Verkställande direktör:
Fredrik Nilsson (Tillförordnad)

Omsättning (Mkr): 22 057
EBIT (Mkr): 1 615
Antal anställda: 2 971
MSAB % av kapital: 32,9 %
MSAB % av röster: 32,9 %
   

ASSA-ABLOY-mid

ASSA ABLOY är en ledande internationell aktör som erbjuder ett komplett produktutbud inom lås- och dörrlösningar.

MSAB styrelserepresentation:
Sofia Schörling Högberg

Verkställande direktör:
Johan Molin

Omsättning (Mkr): 71 293
EBIT (Mkr): 9 657
Antal anställda: 46 928
MSAB % av kapital: 3,8 %
MSAB % av röster: 11,4 %
   

Hexpol a material difference

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka positioner inom den globala marknaden för avancerade polymera blandningar.

MSAB styrelserepresentation:
Gun Nilsson
Märta Schörling Andreen
Georg Brunstam

Verkställande direktör:
Mikael Fryklund

Omsättning (Mkr): 10 879
EBIT (Mkr): 1 921
Antal anställda: 4 140
MSAB % av kapital:
25,9 %
MSAB % av röster: 46,6 %

Securitas

Securitas skyddar hem, arbetsplatser och samhällen i över 50 länder runt om i världen och är kunskapsledande inom säkerhet.

MSAB styrelserepresentation:
Sofia Schörling Högberg

Verkställande direktör:
Alf Göransson

Omsättning (Mkr): 88 162
EBIT (Mkr): 4 153
Antal anställda:
340 000
MSAB % av kapital: 5,4 %
MSAB % av röster: 11,6 %

Loomis

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter via ett globalt nätverk.

MSAB styrelserepresentation:
Gun Nilsson

Verkställande direktör:
Patrik Andersson

Omsättning (Mkr): 16 800
EBIT (Mkr): 1 771
Antal anställda: 22 000
MSAB % av kapital: 1,2 %
MSAB % av röster: 8,5 %

 

EBIT exkluderar jämförelsestörande poster