MSABs innehav

MSABs innehav består av fem bolag med tydlig strategi och inriktning och fortsatt stor utvecklingspotential. Hexagon, som är en världsledande aktör på mätteknikmarknaden, är det största innehavet. Genom innehaven i Securitas och ASSA ABLOY har MSAB även en stark inriktning mot säkerhetsbranschen som vi anser har stor tillväxtspotential. Samtliga innehav har en bred geografisk spridning och huvuddelen av försäljningen sker utanför Sveriges gränser.

2019 (nyckeltal, siffror helår 2018)

Hexagon

Hexagon är en ledande global leverantör av mjukvara och verktyg som hjälper kunden att öka sin produktivitet och höja kvalitén i sina applikationer.

MSAB styrelserepresentation:
Gun Nilsson
Sofia Schörling Högberg
Märta Schörling Andreen

Verkställande direktör:
Ola Rollén

Omsättning (MEUR): 3 761
EBIT (MEUR): 929
Antal anställda: 19 169
MSAB % av kapital: 23,6 %
MSAB % av röster: 45,1 %

AAK

AAK är en global ledande tillverkare av vegetabiliska specialfetter med hög förädlingsgrad.

MSAB styrelserepresentation:
Georg Brunstam
Gun Nilsson
Märta Schörling Andreen

Verkställande direktör:
Johan Westman

Omsättning (Mkr): 27 592
EBIT (Mkr): 1 956
Antal anställda: 3 609
MSAB % av kapital: 31,0 %
MSAB % av röster: 31,0 %
   

ASSA-ABLOY-mid

ASSA ABLOY är en ledande internationell aktör som erbjuder ett komplett produktutbud inom lås- och dörrlösningar.

MSAB styrelserepresentation:
Sofia Schörling Högberg

Verkställande direktör:
Nico Delvaux

Omsättning (Mkr): 84 048
EBIT (Mkr): 12 909
Antal anställda: 48 353
MSAB % av kapital: 3,1 %
MSAB % av röster: 10,9 %
   

Hexpol a material difference

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka positioner inom den globala marknaden för avancerade polymera blandningar.

MSAB styrelserepresentation:

 Gun Nilsson
 Märta Schörling Andreen
Georg Brunstam
Alf Göransson

Verkställande direktör:

Mikael Fryklund

Omsättning (Mkr): 13 770
EBIT (Mkr): 2 150
Antal anställda: 4 640
MSAB % av kapital:
24,5 %
MSAB % av röster: 45,5 %

Securitas

Securitas skyddar hem, arbetsplatser och samhällen i över 50 länder runt om i världen och är kunskapsledande inom säkerhet.

MSAB styrelserepresentation:
Sofia Schörling Högberg

Verkställande direktör:
Magnus Ahlqvist

Omsättning (Mkr): 101 467
EBIT (Mkr): 4 469
Antal anställda:
345 000
MSAB % av kapital: 4,1 %
MSAB % av röster: 10,7 %

 

 

EBIT exkluderar jämförelsestörande poster