Melker Schörling AB

Start Innehaven Översikt

MSABs innehav

MSABs innehav består av sex bolag med tydlig strategi och inriktning och fortsatt stor utvecklingspotential. Hexagon, som är en världsledande aktör på mätteknikmarknaden, är det största innehavet. Genom innehaven i Securitas, ASSA ABLOY och Loomis har MSAB även en stark inriktning mot säkerhetsbranschen som vi anser har stor tillväxtspotential. Samtliga innehav har en bred geografisk spridning och huvuddelen av försäljningen sker utanför Sveriges gränser.

2016


 

Hexagon

  Hexagon är en ledande global leverantör av mjukvara och verktyg som hjälper kunden att öka sin produktivitet och höja kvalitén i sina applikationer.
MSAB styrelserepresentation: Gun Nilsson
 

Sofia Schörling Högberg

Märta Schörling Andreen

Verkställande direktör:  Ola Rollén 
  Omsättning (MEUR):
EBIT (MEUR):
Antal anställda:
MSAB % av kapital:
MSAB % av röster:
 3 149
736
16 592
26,0 %
46,9 %

AAK   AAK är en global ledande tillverkare av vegetabiliska specialfetter med hög förädlingsgrad.
MSAB styrelserepresentation: Mikael Ekdahl
  Gun Nilsson
  Märta Schörling Andreen
   
Verkställande direktör: Fredrik Nilsson (Tillförordnad)
  Omsättning (Mkr):
EBIT (Mkr):
Antal anställda
MSAB % av kapital:
MSAB % av röster
22 057
1 615
2 971
32,9 %
32,9 %

ASSA-ABLOY-mid

  ASSA ABLOY är en ledande internationell aktör som erbjuder ett komplett produktutbud inom lås- och dörrlösningar.

 

MSAB styrelserepresentation: Sofia Schörling Högberg
Verkställande direktör:  Johan Molin 
  Omsättning (Mkr):
EBIT (Mkr):
Antal anställda
MSAB % av kapital:
MSAB % av röster
71 293
9 657
46 928
3,8 %
11,4 %

Hexpol a material difference   HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka positioner inom den globala marknaden för avancerade polymera blandningar.
MSAB styrelserepresentation: Gun Nilsson
 

Märta Schörling Andreen

 

Verkställande direktör:  Mikael Fryklund
  Omsättning (Mkr):
EBIT (Mkr):
Antal anställda
MSAB % av kapital:
MSAB % av röster
10 879
1 921
4 140
25,9 %
46,6 %

Securitas

  Securitas skyddar hem, arbetsplatser och samhällen i över 50 länder runt om i världen och är kunskapsledande inom säkerhet.
MSAB styrelserepresentation: Sofia Schörling Högberg
Verkställande direktör:  Alf Göransson
  Omsättning (Mkr):
EBIT (Mkr):
Antal anställda
MSAB % av kapital:
MSAB % av röster
88 162
4 153
340 000
5,4 %
11,6 %

Loomis

  Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter via ett globalt nätverk.
MSAB styrelserepresentation: Gun Nilsson
Verkställande direktör: Patrik Andersson
  Omsättning (Mkr):
EBIT (Mkr):
Antal anställda
MSAB % av kapital:
MSAB % av röster
16 800
1 771
22 000
1,2 %
8,5 %

 

EBIT exkluderar jämförelsestörande poster