Andel av tillgångar

Respektive innehavs andel av totala tillgångar per den 31 december 2017

  20171231.png