Innehavens marknadsvärde per den 31 oktober 2017

  A-Aktier B-Aktier Värde % av % av
  (miljoner aktier) (miljoner aktier) (Miljarder kr) kapitalet rösterna
Hexagon 15,8 77,9 40,1 26 47
AAK - 13,9 9,4 33 33
ASSA ABLOY 15,9 26,9 7,6 4 11
HEXPOL 14,8 74,5 7,6 26 47
Securitas 4,5 15,2 2,9 5 12
Loomis 0,9 - 0,3 1 8
Övriga innehav     0,1    
Totalt
 
    68,0