Innehavens marknadsvärde per den 31 december 2017

  A-Aktier B-Aktier Värde % av % av
  (miljoner aktier) (miljoner aktier) (Miljarder kr) kapitalet rösterna
Hexagon 15,8 77,9 38,3 26 47
AAK - 13,9 9,7 33 33
HEXPOL 14,8 74,5 7,4 26 47
ASSA ABLOY 15,9 26,9 7,3 4 11
Securitas 4,5 15,2 2,8 5 12
Loomis 0,9 - 0,3 1 8
Övriga innehav     0,1    
Totalt
 
    66,0