Styrelse & ledning

Styrelse

cMelker min

 

Melker Schörling - Styrelseledamot

Född 1947. Styrelseledamot sedan 1999.

Tidigare befattningar:
Styrelseordförande: AAK AB, Hexagon AB, HEXPOL AB, Securitas AB 
Styrelseledamot: H&M Hennes & Mauritz AB
VD och koncernchef Skanska AB 1993-1997
VD och koncernchef Securitas AB 1987-1992

Övrigt:
Utbildning: Civilekonom
Aktieinnehav i MSAB: 102 504 973

     

cMikael min

 

Mikael Ekdahl - Styrelseordförande

Född 1951. Styrelseledmot sedan 1999. Styrelsens ordförande sedan 2017.

Övriga befattningar/uppdrag:
Styrelseordförande: AAK AB, Absolent Group AB
Styrelseledamot: Bong AB
 

Tidigare befattningar:
Advokat och delägare i Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

 
Övrigt:  
Utbildning: Civilekonom och Jur. kand.  
Aktieinnehav i MSAB: 94 041  
     

 Georg2 webb svartvit

 

Georg Brunstam - Styrelseledamot

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga befattningar/uppdrag:
Styrelseordförande: HEXPOL AB, Inwido AB
Styrelseledamot: NIBE Industrier AB, Beckers Industrial Coatings Holding AB
 
Tidigare befattningar:    
VD och koncernchef HEXPOL AB    
Övrigt:    
Utbildning: Civilingenjör    
Aktieinnehav i MSAB: 0    
 
     

 CHS

 

Carl-Henric Svanberg - Styrelseledamot

Född 1952. Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga befattningar/uppdrag:  
Styrelseordförande: BP P.L.C, Volvo Group AB  
Tidigare befattningar:    
VD och koncernchef ASSA ABLOY AB 
VD och koncernchef Ericsson AB
Flertalet ledande befattningar inom ABB och Securitas AB
   
Övrigt:    
Utbildning: Civilingenjör, civilekonom    
Aktieinnehav i MSAB: 0    
 
     

cSofia min

 

Sofia Schörling Högberg - Vice styrelseordförande

Född 1978. Styrelseledamot sedan 2006.

Övriga befattningar/uppdrag:  
Styrelseledamot: Hexagon AB, Securitas AB, ASSA ABLOY AB   
   
Övrigt:  
Utbildning: Civilekonom  
Aktieinnehav i MSAB: 0  
     

Marta Svartvit

 

Märta Schörling Andreen - Styrelseledamot

Född 1984. Styrelseledamot sedan 2010.

Övriga befattningar/uppdrag:  
Styrelseledamot: Hexagon AB, AAK AB, HEXPOL AB, Absolent Group AB
   
Övrigt:
Utbildning: Civilekonom
Aktieinnehav i MSAB: 0
 
     

cStefan Persson ny min

 

Stefan Persson - Styrelseledamot

Född 1947. Styrelseledamot sedan 2006.

Övriga befattningar/uppdrag:  
Styrelseordförande: H&M Hennes & Mauritz AB, Ramsbury Invest AB, Ramsbury Property AB  
Tidigare befattningar:  
VD och koncernchef H&M Hennes & Mauritz AB 1982-1998 och därefter styrelseordförande  
Landschef i Storbritannien och ansvarig för H&M Hennes & Mauritz ABs utlandsexpansion 1976-1982  
Övrigt:  
Utbildning: Studier vid Stockholms och Lunds Universitet  
Aktieinnehav i MSAB: 5 734 602  

 

 

 

cCBN min

 

 

 

 

Carl Bek-Nielsen - Styrelseledamot  

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2012.

Övriga befattning / uppdrag: 
VD United Plantations Berhad
Styrelseordförande: United International Enterprises Ltd 
Vice styrelseordförande: United Plantations Berhad
Tidigare befattningar: 
VD United International Enterprises Ltd
Ledande befattningar inom United Plantations Berhad och Unitata Berhad
Övrigt: 
Utbildning: Agronom 
Aktieinnehav i MSAB: 1 968 705 

 

Ledning

   

 GunNilsson svartvit

 

Gun Nilsson - VD

VD sedan 23 maj 2017

Övriga uppdrag/befattningar:  
Styrelseordförande: Hexagon AB
Styrelseledamot: HEXPOL AB, AAK AB, Loomis AB, Bonnier Holding AB
Tidigare befattningar:  
Styrelseuppdrag: Dometic Group AB, Capio AB  
Finansdirektör IP Only  
Finansdirektör Sanitec  
Finansdirektör Nobia Group  
VD Gambro Holding AB  
VD Indap Sweden AB  
Vice VD och Finansdirektör Duni AB  
Övrigt:  
Utbildning: Civilekonom
Aktieinnehav i MSAB: 2 200 
 
   
     

 

  Födelseår Nationalitet Invald Oberoende1 Antal aktier2
Melker Schörling 1947 Svensk 1998 nej 102 504 973
Mikael Ekdahl 1951 Svensk 1998 nej 94 041
Märta Schörling Andreen 1984 Svensk 2010 nej 0
Stefan Persson 1947 Svensk 2006 ja 5 734 602
Sofia Schörling Högberg 1978 Svensk 2006 nej 0
Carl Bek-Nielsen 1973 Dansk 2012 ja 1 968 705
Georg Brunstam 1957 Svensk 2017 ja 0
Carl-Henric Svanberg 1952 Svensk 2017 ja 0
Totalt         110 302 321
1)   Enligt Nasdaq Stockholms noteringskrav.
2)   Ägandet avser direkt ägande eller genom bolag per den 31 december 2016.