Extern revision

Huvudansvarig revisor

Mindre.png                                

 

  

PricewaterhouseCoopers AB
Martin Johansson, född 1967

På årsstämman den 23 maj 2017 omvaldes PricewaterhouseCoopers AB intill årsstämman 2018. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Martin Johansson. Förutom uppdraget som revisor för MSAB är han även ansvarig revisor för Studsvik, Frösunda, Orio och Toyota Industries.