Årsstämma 2007

Vid årsstämman den 22 maj 2007 beslutades bl.a. att:

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en kontantutdelning om 1,00 krona per aktie lämnas till aktieägarna för 2006. Avstämningsdag för kontantutdelningen är den 25 maj 2007 och utbetalning beräknas ske av VPC med start den 30 maj 2007.

Styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Melker Schörling, Mikael Ekdahl, Sofia Schörling Högberg, Carl-Henric Svanberg, Henrik Didner och Stefan Persson till styrelseledamöter i bolaget. Vidare utsåg stämman Melker Schörling till styrelsens ordförande och Mikael Ekdahl till styrelsens vice ordförande.

Substansvärde

I sitt anförande angav verkställande direktör att aktiens substansvärde per den 18 maj efter börsens stängning uppgick till 125 kronor per aktie.

 

Protokoll »

Presentationsbilder (inklusive VD Ulrik Svenssons presentation) »