Melker Schörling AB

Start Innehaven Aktieportfölj

Innehavens marknadsvärde per den 31 maj 2017

  A-Aktier B-Aktier Värde % av % av
  (miljoner aktier) (miljoner aktier) (Miljarder kr) kapitalet rösterna
Hexagon 15,8 77,9 35,8 26 47
AAK - 13,9 9,0 33 33
ASSA ABLOY 15,9 26,9 8,4 4 11
HEXPOL 14,8 74,5 8,1 26 47
Securitas 4,5 15,2 2,7 5 12
Loomis 0,9 - 0,3 1 8
Övriga innehav     0,1    
Totalt
 
    64,4