Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2017-08-18

Substansvärde per aktie:      
539 SEK      

Substansrabatt: 6 % 

Läs mer...