Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2017-05-23

Substansvärde per aktie:      
563 SEK      

Substansrabatt: 2 % 

Läs mer...