Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2017-03-24

Substansvärde per aktie:      
522 SEK      

Substanspremie: +4 % 

Läs mer...