Melker Schörling AB

Våra innehav

  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB
  • MSAB

Aktuellt i MSAB

Substansvärde

Senaste uppdatering: 2017-02-20

Substansvärde per aktie:      
527 SEK      

Substanspremie: +8 % 

Läs mer...